Regulamin

REGULAMIN

1. Sklep Uhulu.pl jest prowadzony przez:

Paulina Brillowska

Augustyna Necla 6/5

81-377 Gdynia

W ramach nierejestrowanej działalności

nazywaną dalej „Sprzedającym”.

2. Sklep internetowy z odzieżą używaną pod adresem Uhulu.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, zawierając umowę pomiędzy Sprzedającym (sklep) a osobą zamawiającą (Kupujący).

3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Wszystkie ceny podane na Uhulu.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskiej walucie. Jedyny koszt doliczany do ceny produktu to koszt wysyłki, w który wliczony jest także koszt opakowania. Koszt wysyłki wybiera klient podczas składania zamówienia z dostępnych form wysyłki towaru.

5.  Zakupów można dokonać bez zakładania konta.
5.1. Rejestracja w sklepie Uhulu.pl jest bezpłatna.

6. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego prawidłowe opłacenie zgodnie z formami płatności dostępnymi w chwili składania  zamówienia tj; przelew na konto bankowe lub płatność PayPal.

7. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, które należy prawidłowo opłacić zgodnie z dostępnymi w danej chwili metodami płatności.

10. Zamówienia wysyłane są w ciągu 2-4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto sklepu.

10.1 W celu anulowania zamówienie, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem sklep@uhulu.pl . Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, sprzedający może bezpłatnie anulować złożone zamówienie. W takim przypadku Klient będzie zobowiązany do przesłania na adres sklep@uhulu.pl oświadczenia woli rozwiązującego Umowę sprzedaży.

11. Zamówienie wysyłane jest do Kupującego wraz z dowodem sprzedaży (rachunek uproszczony) lub – na życzenie – faktura bez vat w formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej formy dostawy tj; kurier lub Paczkomat InPost wskazanym na stronie sklepu. W razie nieodebrania zamówienia przez Kupującego i powrotu paczki do Sprzedawcy, to Kupujący pokrywa dodatkowe koszty dostawy (np. magazynowanie paczki, dodatkowe próby doręczeń, zwrot paczki). Koszty te są odliczane od zamówienia.

12. W świetle prawa działalność nierejestrowana dotyczy osób fizycznych i nie jest działalnością gospodarczą. Zakupy określane są na mocy zawierania umowy kupna sprzedaży między osobami fizycznymi. Umowa ta nie ma charakteru umowy konsumenckiej. Jednakże Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

  • Towar może zostać zwrócony tylko z oryginalną metką producenta, jeśli jest to towar nowy.
  • Rzeczy używane powinny zostać zwrócone w stanie nie naruszonym. Czyli takim, jaki Klient otrzymał ze sklepu.
  • Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

12.1 Sprzedawca możliwie precyzyjnie informuje o rozmiarze i wymiarach produktów w sklepie, bywa że w opisie na stronie podane są inne rozmiary niż te które widnieją np. na metce produktu. Obowiązujące wymiary są podane w opisie produktu na stronie sklepu, tym samym nie przysługuje reklamacja za wysyłkę z powodu złego rozmiaru jaki otrzymał Kupujący. Z tego powodu Sprzedawca nie uwzględnia też reklamacji.

12.2 Kolory mogą się minimalnie od siebie różnić ze względu na różnice w ustawieniach monitora. Za co sklep Uhulu.pl nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku kiedy Klient stwierdzi znaczącą różnicę w kolorze towaru może towar zwrócić na adres podany na górze niniejszego regulaminu. Uprzednio należy wysłać maila z informacją o zwrocie na sklep@uhulu.pl.

12.3 Sprzedaży podlegają rzeczy używane, które są opisane w możliwie szczegółowy sposób. Opis traktuje również o ewentualnych wadach odzieży, które są wyraźnie wskazane w opisie. Zatem Kupującemu nie przysługuje prawo reklamacji z tytułu rękojmi wady fizycznej.

a) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

b) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

  1. Wszelkie pytania związane ze zwrotem Towaru lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w formie elektronicznej na adres: e-mail: sklep@uhulu.pl lub za pośrednictwem telefonu pod numerem: 500109677.

13. Sklep internetowy Uhulu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).